• xwbann

Мэдээ

Уурхайн тэсрэлтээс хамгаалах цахилгаан бүтээгдэхүүний технологийн шинэчлэл, хөгжлийн чиг хандлага

Уурхайд ашигладаг дэлбэрэлтээс хамгаалагдсан цахилгаан бүтээгдэхүүнүүд хэдэн жилийн турш хөгжсөний дараа олон ахиц дэвшил гаргасан.Нүүрсний уурхайн цахилгаан автоматжуулалтын технологи, нүүрсний уурхайн аюулгүй ажиллагааны үйлдвэрлэлийн хяналтын систем болон бусад автоматжуулалтын бүтээгдэхүүнүүд тодорхой түвшинд хүрсэн.Нүүрсний уурхайд мехатроник технологи, эрчим хүчний электрон хурдны хяналтын технологийг ашигласан.Газар доорх тээврийн машин, өргөх машин, нүүрсний уурхайн машин механизмууд өргөн хэрэглэгдэж эхэлсэн.Олон жилийн бүтээн байгуулалтын үр дүнд нүүрсний далд уурхайн эрчим хүчний хангамж, түгээлт, далд механикжуулалт, хяналт хамгаалалтын өнөөгийн хөгжлийн хэрэгцээг үндсэндээ хангасан тэсрэлтээс хамгаалсан цахилгаан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх харьцангуй бүрэн гүйцэд тогтолцоо бүрдсэн гэдгийг хэлэх хэрэгтэй.

Сүүлийн жилүүдэд уурхайнуудад зориулсан дэлбэрэлтээс хамгаалагдсан цахилгааны бүтээгдэхүүнүүд нь тэсрэлтээс хамгаалагдсан өндөр ба нам хүчдэлийн зөөлөн асаагуур, уурхайн тэсрэлтээс хамгаалагдсан давтамж хувиргах хурдыг хянах төхөөрөмж, дэлбэрэлтээс хамгаалагдсан өндөр, бага зэрэг загвар, техникийн үзүүлэлтүүдээр өргөжиж байна. уурхайн болон бусад шинэ технологийн бүтээгдэхүүний хүчдэлийн хослолын унтраалга.Мөн нүүрсний уурхайд далд аргаар өргөн ашиглаж ирсэн.Тасралтгүй, тогтвортой эрэлтийн улмаас манай улсын уул уурхайн цахилгаан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл нь томоохон аж үйлдвэрийн салбарыг бүрдүүлж, үе тэнгийнхний өрсөлдөөн улам ширүүн болж байна.Үнийн өрсөлдөөнөөс хэрхэн зайлсхийж, доод түвшний давтагдах үйлдвэрлэлээс зайлсхийх, технологийн шинэчлэлээр аж ахуйн нэгжүүдийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдэг нь уул уурхайн цахилгаан хэрэгсэл үйлдвэрлэгч, оператор бүрийн өмнө тулгамдсан асуудал болоод байна.Аж ахуйн нэгжийг амжилттай хөгжүүлэх зам хаана байдаг вэ?Өндөр технологи, өндөр өртөг шингэсэн уул уурхайн цахилгаан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд ялах цорын ганц арга бол технологийн шинэчлэл юм.Үүний зэрэгцээ, нийгмийн үр ашгийн хувьд зөвхөн технологийн шинэчлэл, нүүрсний уурхайн механикжуулалт, цахилгаанжуулалт, автоматжуулалтыг хөгжүүлснээр бид жинхэнэ аюулгүй орчин үеийн уурхай байгуулахад түлхэц болно.

Технологийн шинэчлэл нь тухайн аж ахуйн нэгж дэвшилттэй эсэх, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай эсэх, цаашдаа өрсөлдөгчдөөсөө түрүүлж байж чадах эсэхийг хэмжих чухал үзүүлэлт юм.Манай улсын уул уурхайн цахилгаан барааны зах зээл эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ үед үүнтэй холбоотой үндсэн үйлдвэрлэлийн технологийн хэрэглээ, судалгаа, боловсруулалт нь салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн анхаарлын төвд байх нь дамжиггүй.Дотоод, гадаадын уул уурхайн цахилгаан барааны үйлдвэрлэлийн үндсэн технологийн судалгаа, хөгжлийн чиг хандлага, процессын тоног төхөөрөмж, технологийн хэрэглээ, чиг хандлагыг ойлгох нь аж ахуйн нэгжүүдэд бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах, зах зээлийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд нэн чухал юм.Хэдийгээр өндөр ба нам хүчдэлийн зөөлөн асаагуур, өндөр ба нам хүчдэлийн хосолсон унтраалга, давтамж хувиргах хурдыг зохицуулах төхөөрөмж зэрэг шинэ бүтээгдэхүүнүүд байнга хөгжиж байгаа ч эдгээр бүтээгдэхүүний хөгжилд олон хязгаарлалт тавигдсан хэвээр байна.Дэлбэрэлтээс хамгаалагдсан цахилгаан бүтээгдэхүүний үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг нь гадаадын технологид тулгуурласан хэвээр байна.Эдгээр үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үйлдвэрлэлийн түвшин болон ижил төстэй гадаадын бүтээгдэхүүний хооронд том ялгаа байсаар байна.Технологийн шинэчлэл нь ерөнхийдөө анхан шатны судалгаа, боловсруулалтаас төлөвших хүртэлх гурван үе шатыг дамждаг: нэвтрүүлэх үе, өсөлтийн үе, төлөвших үе.Танилцуулгын хугацаанд технологийн хөгжил маш удаашралтай байдаг бөгөөд үүнийг даван туулахад ихэвчлэн удаан хугацаа шаардагддаг;Жишээ нь, манай одоогийн үе шатанд давтамж хувиргах хурдны хяналтын төхөөрөмжийн 50 орчим хувь нь уул уурхайн тэсрэлтээс хамгаалагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн 50 орчим хувь нь гадаад хөдөлгөөн угсралтын үйлдвэрлэлийг шууд худалдан авдаг;Аж ахуйн нэгжүүдийн 40% нь дотоодын технологийг шингээж, ашиглахын тулд ашигладаг бөгөөд зөвхөн 10 орчим хувь нь бие даан хөгжиж, үйлдвэрлэж чаддаг.Үүний зэрэгцээ инвертерийн EMC гүйцэтгэлийн талаархи судалгаа урьдчилсан шатанд байгаа боловч энэ үе шат нь бидэнд бэрхшээл учруулж байна.Инвертер гармоник гармоникийн эрчим хүчний хангамж, цахилгаан сүлжээний хяналтын төхөөрөмжид үзүүлэх нөлөөллийг хэрхэн даван туулах вэ гэдэг нь олон компаниудын бай болоод байна.Энэ нь мөн хөгжлийн зорилтуудын дараагийн шат болох болно.Технологийн шинэчлэл өсөлтийн шатанд байгаа үед технологи хурдацтай хөгжиж, техникийн үзүүлэлтүүд хурдацтай сайжирдаг;жишээлбэл, давтамж хувиргах тогтмол чадлын хурдны зохицуулалт ба PLC төвлөрсөн удирдлагын шинж чанарыг ашиглан одоогийн давтамж хувиргах зүтгүүрийн хяргагч нь Mature хяргагчийг ашиглахад улам бүр ашиглагдаж, хяргагчийн ажлын үр ашиг, найдвартай байдлыг сайжруулж, үндсэндээ сольж байна. гидравлик зүтгүүрийн технологи;Өөр нэг жишээ бол цахилгаан, газрын тос, хий зэргийг нэгтгэсэн гидравлик эргүүлэг юм.Үйл ажиллагаа нь төвөгтэй, хоцрогдсон, чимээ шуугиантай, засвар үйлчилгээний ачаалал ч их байдаг., Дэлбэрэлтээс хамгаалах давтамж хувиргагч технологийг нэвтрүүлснээр үйлдвэрлэлийн процесс бүрэн өөрчлөгдөж, нүүрсний үйлдвэрүүдийн хэрэглэгчид хүлээн зөвшөөрөгдсөн.Технологийн инноваци төлөвшсөн үе рүү орох үед технологи нь харьцангуй тогтвортой, томоохон өөрчлөлт хийхгүй, технологийн дэвшил нь хэсэгчилсэн сайжруулалтаар илэрдэг.Жишээлбэл, одоогийн өндөр ба нам хүчдэлийн хосолсон унтраалга нь одоо байгаа гадаад түвшинд ойрхон байна.PLC, DSP, fieldbus зэрэг электрон технологийн хэрэглээ нь хосолсон шилжүүлэгчийн тогтвортой ажиллагааг хангахад техникийн дэмжлэг үзүүлж, холбогдох кабелийн оролтын төхөөрөмжүүд үндсэндээ дотоодын үйлдвэрлэлд хүрсэн.Хосолсон шилжүүлэгчийн нэгжийн бүтэц ч нэлээд ахиц дэвшил гаргасан.Технологийн инновацийн хөгжлийн гурван үйл явцыг таньж мэдсэнээр л бид бүтээгдэхүүнийхээ хөгжлийн санааг зөв тодорхойлж чадна.

Технологийн шинэчлэл зайлшгүй шаардлагатайг олон компаниуд хүлээн зөвшөөрч байгаа ч ололт амжилт олохоор тэмцэж байна.Бүтээгдэхүүний өнөөгийн байдлыг харахад бидний технологийн шинэчлэлийн зорилго хаана байна вэ?Үнэн хэрэгтээ өмнөх асаагуурууд, тэжээлийн унтраалга, цахилгаан хяналтын хайрцагнууд нь үндсэндээ салангид бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хэлхээгээр хамгаалагдсан байдаг бөгөөд тэдгээр нь тогтворгүй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн сул тал, их хэмжээний шилжилттэй байдаг.Хамгаалагч дээр цул технологийг хэрэглэх нь тохиромжтой ажиллагаа, гүйцэтгэлийг авчирдаг.Тогтвортой байдлын давуу тал;Хүн-машины интерфейсийн уялдаа холбоотой хэрэглээ нь үйл ажиллагааг илүү ойлгомжтой болгож, алдааны санах ойн функц нь нүүрсний уурхайн аж ахуйн нэгжүүдэд асуудалд дүн шинжилгээ хийх үндэс суурь болдог.Технологийн шинэчлэл нь мөн өөрийн бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийг тасралтгүй сайжруулахад чиглэгддэг.Жишээлбэл, компанийн GM цувралын нүүрс зүсэгч тусгаарлах унтраалга нь зах зээлд 90% -иас дээш хувийг эзэлдэг бөгөөд түүний тогтвортой гүйцэтгэлийг ижил салбар хүлээн зөвшөөрсөн;Тус компанийн жижигрүүлсэн галд тэсвэртэй, аюулгүй усны түвшний хяналтын стартер нь мөн салбартаа ялалт байгуулж, нүүрсний аж ахуйн нэгжийн хэрэглэгчдийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн.Аж ахуйн нэгжүүдийн олон амжилттай тохиолдлууд нь бидний судалгаа, лавлагаа юм.Аж ахуйн нэгжүүд чиг хандлагыг сохроор дагаж өөрчилж, зөвхөн хамрах хүрээг харгалзан бүтээгдэхүүнээ бүрэн дүүрэн байлгахыг эрэлхийлж, өөрсдийн мэргэшлийн гүйцэтгэлийг сайжруулахыг үл тоомсорлох ёстой.Технологийн шинэчлэл, бие даасан оюуны өмчийн эрх нь манай уул уурхайн тэсрэлтээс хамгаалагдсан үйлдвэрүүдийн хөгжлийн баталгаа юм.

Бүтээгдэхүүний хөгжлийн чиг хандлагыг ойлгох нь зах зээлийг бас ойлгодог.Уул уурхайн бүтээгдэхүүний хөгжлийн чиг хандлагыг зорьж, уул уурхайн тэсрэлтээс хамгаалах цахилгаан хэрэгслийн талаар дараах гурван зүйлийг дэвшүүлж байна.

Нэгдүгээрт, цахилгаан хэрэгслийн гүйцэтгэлийн үндсэн судалгаа

Манай улс 1980-аад оны эхээр вакуум хоолойг ашиглаж эхэлсэн.Одоогийн байдлаар уурхайн тэсрэлтээс хамгаалах вакуум унтраалга далд уурхайд өргөн хэрэглэгдэж байна.Вакуум хоолой ашиглах нь нүүрсний уурхайнуудыг аюулгүй эрчим хүчээр хангахад ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн.Жишээлбэл, уурхайн тэсрэлтээс хамгаалагдсан вакуум цахилгаан соронзон асаагуурын бүтээгдэхүүнүүд нь далд хөдөлгүүрийг байнга асаахад тохиромжтой, засвар үйлчилгээ багатай байдаг.Уурхайн дэлбэрэлтээс хамгаалагдсан бүтээгдэхүүн Вакуум тэжээлийн унтраалга нь бүрэн хагарах хугацаа бага бөгөөд хурдан гоожих хамгаалалттай хамт цочрол болон хийн тэсрэлтээс хамгаалах аюулгүй байдлыг сайжруулдаг.Вакуум контактор, вакуум таслууруудын эрэлт маш их байгаа ч одоогийн зах зээл дээрх вакуум хоолойн чанар жигд бус байна.Олон үйлдвэрлэлийн процессууд нь 1980-аад оны эхэн үе дээр үндэслэсэн хэвээр байгаа бөгөөд гадаадын процессуудтай харьцуулахад харьцангуй том хэвээр байна.цоорхой.Вакуум хоолойг хэрэглэхэд үйл ажиллагааны хэт хүчдэлийн нөлөөлөл, вакуум баталгаатай байдаг.Вакуум багасах нь худагт алдагдлыг амархан үүсгэж, үйлдвэрлэл, осолд нөлөөлдөг.Зарим компаниуд вакуум хоолойн цахилгаан хэрэгслийн судалгаанд анхаарлаа хандуулж эхэлсэн бөгөөд агаар алдагдахаас хамгаалах судалгаа нь агаар алдагдахаас хамгаалах, вакуум хоолойн наалдахаас хамгаалах аргуудад ахиц дэвшил гаргасан.Энэ бол ирээдүй

Газар доорх цахилгаан хэрэгслийг аюулгүй ажиллуулах баталгааг хангах.Цахим технологи тасралтгүй хөгжихийн хэрээр хөдөлгүүрийг эхлүүлэх, зогсоох хяналтыг хэрэгжүүлэхийн тулд вакуум хоолойг солих цахилгаан электрон төхөөрөмжийг ашиглах нь хөгжлийн чиглэл байх болно.Энэ нь тиристорыг контактгүй унтрах зэрэг нүүрсний цахилгаан өрмийн иж бүрэн хамгаалалтыг хянахад ашигласан.Хяналт, үйлчилгээний хугацааг нэмэгдүүлэх, аюулгүй, найдвартай.Стартерт өндөр хүчин чадалтай SCR ашигласан нь уламжлалт стартерын гүйцэтгэлийг мөн өөрчилсөн.Цахилгаан эрчим хүчний электрон төхөөрөмжүүдийн хэрэглээ нь дэлбэрэлтээс хамгаалагдсан цахилгаан бүтээгдэхүүний гүйцэтгэл, найдвартай байдалд шинэ эрч хүч өгөхийн зэрэгцээ бүтээгдэхүүний тэсрэлтээс хамгаалагдсан, аюулгүй байдлын техникийн шаардлагуудад шинэ асуудлуудыг авчирдаг.

Хоёрдугаарт, бага хүчдэлийн тэжээлийн унтраалгын сонгомол алдагдлын судалгаа

Нэвчилтээс хамгаалах нь нүүрсний уурхайн далд цахилгаан хэрэгслийн гурван үндсэн хамгаалалтын нэг бөгөөд хамгаалалтын найдвартай байдал нь нүүрсний уурхайн аюулгүй ажиллагааны үйлдвэрлэлд нөлөөлдөг.Бага хүчдэлийн тэжээлийн шилжүүлэгчийн одоогийн сонгомол алдагдлын хамгаалалтын зарчим нь тэг дарааллын хүчдэл ба тэг дарааллын гүйдлийн хамгаалалтын горимд суурилсан хэвээр байна;Үүнээс гадна цахилгаан хангамжийн сүлжээний тусгаарлалтыг тасралтгүй хянахын тулд гадны тогтмол гүйдлийг ашигладаг.Цахилгаан хангамжийн сүлжээг уртасгаж, хамгаалалттай кабель тавих, давтамж хувиргагч зэрэг цахилгаан эрчим хүчний электрон төхөөрөмжүүдийг ашиглах зэргээс шалтгаалан газар доорхи цахилгаан хангамжийн сүлжээ хүндрэлтэй байна.Нэвчилтийн сонгомол хамгаалалт, тархсан багтаамжийн тодорхойгүй байдал зэрэг олон төөрөгдөлтэй шинж чанарууд байдаг.Нэвчилтийн хамгаалалтад тавигдах шаардлагыг дэвшүүлсэн.Дэвшилтэт дижитал хүлээн авалтын технологийг ашиглан худагт тархсан багтаамжийн төлөв байдалд хэрхэн дүн шинжилгээ хийх, бусад ажиллаж байгаа салбаруудад нөлөөлөхгүйгээр алдаатай салбарыг нарийн сонгон таслах, газар доорх эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй байдлыг хангах шинэлэг зүйл юм. яаралтай судлах шаардлагатай сэдэв.

Гуравдугаарт, уул уурхайн хувьсах гүйдлийн инвертер бүтээгдэхүүний хөгжил

Шинжлэх ухаан, технологийн тасралтгүй дэвшил, хөгжлийн улмаас далд уурхайд өндөр хүчин чадалтай цахилгаан хэрэгслийг ашиглах нь эрчимтэй хөгжиж байна.Тэдгээрийн дотроос хувьсах гүйдлийн давтамжийн хурдыг зохицуулах төхөөрөмж нь өндөр үр ашигтай, эвдрэл багатай, хяналтын сайн үзүүлэлттэй зэрэг давуу талтай бөгөөд энэ нь үйлдвэрлэлийн процессыг мэдэгдэхүйц сайжруулдаг.Нүүрсний үйлдвэрлэлийн салбарынхны анхааралд, уурхайн давтамж хувиргах хурдны хяналтын төхөөрөмжийг нүүрсний уурхайн цахилгаан механик зүтгүүрийн хэсгүүд гэх мэт 100 кВт-ын хурдыг хянахад ихэвчлэн ашигладаг байсан.Ерөнхийдөө урд талын шат нь эрчим хүчийг хангах тусгай трансформатортай бөгөөд энэ нь эрчим хүчний сүлжээнд бага нөлөө үзүүлдэг.Гэвч 1980-аад онд цахилгаан зүтгүүртэй хяргагчийг амжилттай ашигласнаас хойш давтамж хувиргах технологи хөгжсөөр байгаа тул нүүрсний уурхайн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж болох агааржуулалт, эргүүлэг, өргөгч, агаарын компрессор болон бусад механик тоног төхөөрөмж давтамж хувиргах хурдыг зохицуулах технологийг ашиглаж эхэлсэн. .Уламжлалт үйлдвэрлэлийн процессыг өөрчилсөн төдийгүй өндөр үр ашигтай, эрчим хүч хэмнэдэг.Тухайлбал, уурхайн үндсэн сэнсийг тухайн уурхайн үйлдвэрлэлийн ашиглалтын хугацааны хамгийн их агаарын эзэлхүүний шаардлагын дагуу сонгоно.Босоо ам барихаас эхлээд олборлолт хүртэл уурхайн хаягдал хүртэл үе бүрт шаардагдах агаарын хэмжээ өөр, ялгаа нь маш их.Агаарын эзэлхүүнийг механик тохируулга ашиглах нь цахилгаан эрчим хүчийг их хэмжээгээр зарцуулдаг.Фенүүд давтамж хувиргагч технологийг ашиглан эрчим хүч хэмнэдэг.Өөр нэг жишээ гэвэл уул уурхайн нүүрэнд байгаа орон нутгийн фенүүд нь олон газар суурилуулж, удаан хугацаагаар ажилладаг нь эрчим хүчний томоохон хэрэглэгч юм.Нүүрсний олборлолт тасралтгүй өргөжин тэлж байгаа тул удаан хугацаанд шаардагдах агаарын хэмжээ нь агааржуулалтаас хамаагүй бага байдаг.Машины агаарын хангамжийн хүчин чадал нь энэ төрлийн том морин тэрэгний өнөөгийн нөхцөл байдлыг харгалзан давтамж хувиргах хурдны зохицуулалтын технологийг ашиглах нь эрчим хүчний хэмнэлтийн үр нөлөө нь маш тодорхой юм.Давтамж хувиргагч нь өндөр үр ашигтай, хурдны зохицуулалт сайтай тул эрчим хүч хэмнэхийн тулд цахилгаан тоормос, шатлалгүй хурдны зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх боломжтой.Нүүрсний уурхайд давтамж хувиргах технологийг илүү өргөнөөр ашиглах нь зайлшгүй хандлага юм.Гэвч одоогийн байдлаар бүтээгдэхүүн боловсруулах, турших технологи нь үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна.

Газрын давтамжийг хувиргах хурдыг хянах төхөөрөмжийг ашиглах туршлагаас харахад давтамж хувиргах хурдыг хянах төхөөрөмжийг сайн ашиглах шаардлагатай бөгөөд цахилгаан хангамж, давтамж хувиргагч мотор, үйлдвэрлэлийн машин механизмыг үйлдвэрлэлийн технологитой хослуулах ёстой. системийг судлах ба цахилгаан сүлжээний гармоникийг дарах зохих арга хэмжээг авна.Нүүрсний уурхайн давтамж хувиргах цахилгаан технологийн хөгжилд дасан зохицох зорилгоор уурхайн өндөр чадлын давтамж хувиргах төхөөрөмжийн гүйцэтгэл, давтамж хувиргагч EMC-ийн судалгаа, долгион дарах арга хэмжээний үр нөлөө болон бусад техникийн асуудлуудыг судалж, дэвшилтэт технологиор хангах. Уурхайн давтамж хувиргагчийг шинжлэх ухааны судалгаа, зохион бүтээх, үйлдвэрлэх чиглэлээр технологи.Туршилтын платформ удахгүй гарах гэж байна.

Уурхайн давтамж хувиргагчийг нүүрсний уурхайд “ногоон” ашиглаж, нүүрсний уурхайн үйлдвэрлэлд учирч болох хор хөнөөлийг бууруулахын тулд НОБГ-ын илрүүлэлтийг хэрхэн хийх нь дараагийн шатанд илрүүлэх хэлтсийн чухал сэдэв болоод байна.

манай улс дэлхийн хамгийн том нүүрс олборлогч, нүүрс бол манай улсын хамгийн том эрчим хүчний эх үүсвэр.Дээрх гурван зүйлийн хөгжлийн чиг хандлагыг зорьж, нүүрсний уурхайн механикжуулалт, цахилгаанжуулалтыг технологийн шинэчлэлээр хөгжүүлэх нь нүүрсний уурхайнуудыг шинэчлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.Аж ахуйн нэгжийн технологийн шинэчлэл, хөгжлийн шаардлагыг хангахын тулд манай туршилтын байгууллага чадавхиа сайжруулж, туршилтын дэвшилтэт арга, туршилтын арга барилаар хангах болно.Технологийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн Шанхай хотын Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үндэсний аюулгүй байдлын хяналтын төв мөн хяналт шалгалтын чадавхи, түвшинг тасралтгүй сайжруулсаар ирсэн.Тухайлбал, уул уурхайн томоохон цахилгаан тоног төхөөрөмжийг шалгахад дасан зохицох зорилгоор 3.4м-ийн тэсрэлтээс хамгаалах том оврын туршилтын савыг төлөвлөсөн төсөлд тусгажээ.Хэрэгцээ: Уурхайн тэсрэлтээс хамгаалагдсан инвертерийн хяналтын чадавхийг 1000 кВт хүртэл өсгөж, их хүчин чадалтай өндөр хүчдэлийн мотор болон өндөр хүчдэлийн инвертерийн туршилтын хэрэгцээг хангана.Манай туршилтын алба нь аж ахуйн нэгжүүдтэй солилцоо, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, уул уурхайн дэлбэрэлтээс хамгаалагдсан цахилгаан бүтээгдэхүүний техникийн шинэчлэл, аюулгүй байдлын менежментэд техникийн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгсэл болгон дэвшилтэт туршилтын технологийн дэмжлэгийг ашиглана.


Шуудангийн цаг: 2021 оны 10-р сарын 14